Trajnostna optimizacija upravljanja logistike sveže zelenjave in sadja (SmartLogFresh)

Trajnostna optimizacija upravljanja logistike sveže zelenjave in sadja (SmartLogFresh)

Cilj / namen projekta:
Namen projekta je razvoj trajnostne platforme upravljanja logistike sveže zelenjave in sadja (SmartLogiFresh), ki to področje logistike naslavlja celostno in podprto z naprednimi tehnologijami. Sistem bo z uporabo strojnega učenja omogočal napovedovanje roka uporabe, kritičnih točk zagotavljanja ustreznih pogojev, povpraševanja kupcev in oblikovanje predloga o primernem transportnem vozilu. Sistem bo zbiral podatke o temperaturi, vlagi, svetlobi in lokaciji, jih analiziral in upravljal ter tako zagotavljal idealne pogoje skladiščenja/transporta z alarmiranjem in podajanjem predlogov o ustreznem shranjevanju dotičnega blaga. Zavedamo se pomena neprekinjenega spremljanja pogojev, v katerih se sveža zelenjava in sadje nahajata, zato bomo odjem podatkov izvajali v skladiščih, transportnih boksih in vozilih.

SmartLogiFresh trajnostno optimizira upravljanje transporta, skladiščenja in drugih logističnih procesov in bistveno zmanjša delež zavrženega sadja in zelenjave v fazi transporta in distribucije in dodatno olajša zagotavljanje kakovosti po HACCP, IPS in drugih standardih.

Skupna vrednost projekta: 527.230,83 EUR
Skupna višina sofinanciranja: 298.367,48 EUR

Konzorcijska partnerja:
• DOTCOM d.o.o.
• GEAPRODUKT d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).
Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Digitalna transformacija podjetja Geaprodukt

Namen in cilj operacije je je digitalna transformacija poslovnih in proizvodnih procesov podjetja Geaprodukt, ki bodo avtomatizirani in digitalizirani z integracijo naprednih programsko-strojnih rešitev. Z uspešno izvedeno digitalno transformacijo bomo optimizirali in avtomatizirali lastne poslovne procese, nadgradili uporabniško izkušnjo kupcev ter hkrati oblikovali boljše pogoje dela za zaposlene.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 231.863,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa 100.000,00  EUR. 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). 

Mikrozelenje

Mikrozelenje ali Mikro zelenjava, vsebuje več vitaminov in mineralov kot odrasla rastlina, tudi do 40x več. V njih je visoko koncentriran vitamin C, E in K. Vsebuje tudi druge koristne snovi, ki se pri dozorjeni zelenjavi izgubijo in se jih vzgaja do prvega pravega lista.

Nadaljuj z branjem