Časovnica podjetja

Naša zgodovina

1990

V začetku leta 1990 se je porodila ideja o samostojni podjetniški poti. Po temeljiti analizi trga in tehtnem premisleku, kako razviti podjetniški koncept z malo kapitala in veliko volje, ki bo omogočil hitro rast in varno poslovanje, je nastal GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.

Podjetje je na začetku s poslovnim centrom na Rudniku osredotočeno na maloprodajo – diskontno prodajo, veleprodajo in odkup domače pridelave ter uvoz sadja in zelenjave iz različnih delov sveta.

Ustanovitelj podjetja

g. Avdo Ramčilović, uni. dipl. org. dela.
1991

Odprtje prvega samostojnega diskonta v Ljubljani – Šiška in razvoj veleprodaje: Emona, Mercator, Perutnina, Jestvina Koper.
1992

Nakup in odprtje drugega diskonta v Mariboru PC Pobrežje in pričetek sodelovanja s trgovsko verigo SPAR SLO. Predor na Madžarski trg.

1993

Začetek sodelovanja z Luko Koper, gradnja nove hladilnice in zorilnice za banane. Odprtje tretjega diskonta PC Ruda Izola.
1995

Odprtje diskonta PC Levec, PC Trbovlje.

1999

Odprtje diskonta PC Celje.

2006

Specializacija in segmentacija pristopa k trženju trgovskim verigam, HORECA, javnim naročnikom, veletrgovcem, združenju malih trgovcev, ostali kupci za nadaljnjo prodajo.

2010

Medgeneracijski prenos poslovanja na mlajšo generacijo v družinskem podjetju.
2019

Selitev na novo lokacijo (Dolenjska cesta 242) in postavitev najsodobnejšega regalnega skladišča in hladilnice, ki zagotavlja vse potrebne temperaturne režime, z ustreznim številom hladilnic, ki zagotavljajo tudi relativno vlago. Postavitev najsodobnejših hladilnic in zorilnic za banano.

2020

Na trg smo lansirali novo storitev namenjeno vsem gospodinstvom – spletno trgovino Geadostava.si

2020

Prejeli smo certifikat Global G.A.P.

2021

Prejeli smo certifikat IFS

IFS FOOD je eden izmed standardov, ki je priznan s strani združenja GFSI- Global food safety initiative, in je med najbolj priznanimi certifikati na globalni ravni. Združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, dobre proizvode, poslovne in higienske prakse, sledljivost, označevanje in zagotavljanje zaščite živil.
2021

Danes smo največje slovensko podjetje specializirano za trženje sadja in zelenjave. S svojimi 120+ zaposlenimi spretno krmarimo med novimi domačimi in svetovnimi izzivi.