Časovnica podjetja

Naša zgodovina

1990

V začetku leta 1990 se je porodila ideja o samostojni podjetniški poti. Po temeljiti analizi trga in tehtnem premisleku, kako razviti podjetniški koncept z malo kapitala in veliko volje, ki bo omogočil hitro rast in varno poslovanje, je nastal GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.

Podjetje je na začetku s poslovnim centrom na Rudniku osredotočeno na maloprodajo – diskontno prodajo, veleprodajo in odkup domače pridelave ter uvoz sadja in zelenjave iz različnih delov sveta.

Ustanovitelj podjetja

g. Avdo Ramčilović, uni. dipl. org. dela.
1991

Odprtje prvega samostojnega diskonta v Ljubljani – Šiška in razvoj veleprodaje: Emona, Mercator, Perutnina, Jestvina Koper.

1992

Nakup in odprtje drugega diskonta v Mariboru PC Pobrežje in pričetek sodelovanja s trgovsko verigo SPAR SLO. Predor na Madžarski trg.

1993

Začetek sodelovanja z Luko Koper, gradnja nove hladilnice in zorilnice za banane. Odprtje tretjega diskonta PC Ruda Izola.

1995

Odprtje diskonta PC Levec, PC Trbovlje.

1999

Odprtje diskonta PC Celje.

2006

Specializacija in segmentacija pristopa k trženju trgovskim verigam, HORECA, javnim naročnikom, veletrgovcem, združenju malih trgovcev, ostali kupci za nadaljnjo prodajo.

2010

Medgeneracijski prenos poslovanja na mlajšo generacijo v družinskem podjetju.

2011

Prejeli smo certifikat EKO

»Eko« certifikat ali »bio« certifikat, je dokaz ekološke neoporečnosti izdelka.

2019

Selitev na novo lokacijo (Dolenjska cesta 242) in postavitev najsodobnejšega regalnega skladišča in hladilnice, ki zagotavlja vse potrebne temperaturne režime, z ustreznim številom hladilnic, ki zagotavljajo tudi relativno vlago. Postavitev najsodobnejših hladilnic in zorilnic za banano.

Prejeli smo certifikat Izbrana kakovost

IK certifikat daje proizvajalcem pravico, da tržijo proizvode z ustreznim zaščitnim znakom v skladu s celostno grafično podobo in navodili za uporabo.

2020

Prejeli smo certifikat  Global G.A.P. – Global G.A.P. je mednarodno priznan standard za kmetijsko proizvodnjo. Naši produkti so rezultat dolgoletnih intenzivnih raziskav in sodelovanja s strokovnjaki iz industrije, proizvajalci in trgovci po vsem svetu.

2021

Prejeli smo certifikat IFS Food

IFS FOOD je eden izmed standardov, ki je priznan s strani združenja GFSI- Global food safety initiative, in je med najbolj priznanimi certifikati na globalni ravni. Združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, dobre proizvode, poslovne in higienske prakse, sledljivost, označevanje in zagotavljanje zaščite živil.

2022

Prejeli smo certifikat ISO 9001:2015

Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja.

Prejeli smo certifikat GRASP

GRASP je dodatek/nadgradnja Global G.A.P. certifikatu. Pokriva glavne teme Vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter temeljnih delovnih konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO).

Prejeli smo certifikat DOD (Družbeno odgovoren delodajalec)

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

2023

Odprtje novega poslovnega centra v Kopru

V marcu smo odprli novi poslovni center Koper, z najsodobnejšim regalnim skladiščem in bližnjim dostopom do Luke Koper.